Danh sách học viên dự thi ngày 21/05/2023

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 21/05/2023, Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ (Điện thoại: 0962.114.505) để kiểm tra và bổ sung vào danh sách thi.


THỜI GIAN THI:

 
-  21/05/2023 thi phần Trắc nghiệm
-  21/05/2023 thi phần Thực hành Ứng dụng
 

FILE ĐÍNH KÈM: